ЯК ПОВЕРНУТІ ІНОЗЕМНИЙ БОРГ БЕЗ СУДУ? (ІНТЕРВ’Ю)

Що таке міжнародний комерційний спір?

 У бізнесі нерідко зустрічаються випадки, коли одна компанія висуває іншій якісь матеріальні претензії. Сам факт наявності подібних претензій вже дозволяє вести мову про комерційну суперечку. Якщо ж протиріччя у фінансових питаннях виникають між компаніями різних країн, то дана комерційна суперечка набуває ознак міжнародної.

Як зазвичай поводяться компанії-кредитори, бажаючи стягнути борг з іноземного контрагента?

 Як правило, маючи невирішену міжнародну комерційну суперечку, компанія звертається до суду. Традиційно вважається, що судовий розгляд є найбільш надійним способом вирішення конфліктів у бізнесі. Але цілком очевидно, що даний спосіб точно не є економічним ні з точки зору вартості судових послуг, ні з точки зору часу, витраченого на розгляд справи.

Чи існує якась альтернатива судам під час вирішення комерційних спорів?

Насправді альтернатива є. Уже кілька десятиліть у всьому світі активно практикується вирішення комерційних суперечок шляхом переговорів та медіації. При цьому стягнення боргів здійснюється без звернення до будь-яких судових інстанцій. В юридичному співтоваристві даний підхід відомий як альтернативне вирішення суперечок.

Які особливості альтернативного вирішення комерційних спорів?

Суть даного підходу проста: якщо контрагенти не можуть мирно домовитися про вирішення суперечки, то цілком очевидно, що їм потрібна якась третя сторона, яка допоможе вирішити конфлікт. Зазвичай вважається, що цю функцію повинен взяти на себе суд. Однак вартість даного методу не викликає сумнівів ні в кредитора, ні в дебітора. При альтернативному вирішенні комерційних суперечок посередниками у конфлікті виступають запрошені юристи, що спеціалізуються на переговорах та медіації. Майстерно спрямовуючи взаємодію сторін у конструктивне русло, вони допомагають узгодити позиції та знайти компромісне рішення, яке, з одного боку, дозволяє кредиторові стягнути заборгованість, а з іншого – не ставить дебітора в безвихідне становище.

Як вирішуються міжнародні комерційні спори в Україні?

В Україні судовий розгляд досі залишається найбільш популярним способом вирішення суперечок з іноземними контрагентами. Але протягом останніх років все більш затребуваним стає альтернативне вирішення суперечок. Причина зрозуміла: таким чином компанія може успішно повернути свої гроші, уникнувши при цьому зайвих непомірних витрат на проходження всіх судових інстанцій.

У 2014 році в Києві відкрився український офіс ТіСіЕм Груп Інтернешнл – міжнародної юридичної компанії, яка спеціалізується саме на альтернативному вирішенні суперечок. Маючи представництва в 145 країнах світу, дана компанія надає своїм клієнтам можливість оперативно повертати борги без судових розглядів.

">

Залишити вiдгук